نمایش فایل@بررسی حلقه ها و حلقه های کسری و خواص و ایده آل آنها همراه با معرفی حلقه های موضعی سازی@

بررسی حلقه ها و حلقه های کسری و خواص و ایده آل آنها همراه با معرفی حلقه های موضعی سازی|30017514|rfj40085887|بررسی حلقه ها و حلقه های کسری و خواص و ایده آل آنها همراه با معرفی حلقه های موضعی سازی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی حلقه ها و حلقه های کسری و خواص و ایده آل آنها همراه با معرفی حلقه های موضعی سازی را مشاهده می نمایید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 36

مقدمه:

این پروژه برچهار فصل به شرح زیر می باشد.فصل اول شامل مطالب ومفاهیم مقدماتی درزمینه حلقه ها می باشدکه درفصل بعد ازآن استفاده خواهدشد.درفصل دوم حلقه های کسری تعریف شده و خواص آنها مورد بررسی قرارمی گیرد.درفصل سوم ایده آل حلقه های کسری و خواص آنها موردبررسی قرار می گیرددرفصل چهارم نیزحلقه های موضعی سازی را معرفی خواهیم کرد.فهرست مندرجات

فصل اول:مقدمات و پیش نیازها.............................................فصل دوم: حلقه های کسری......................................................فصل سوم: ایده آل حلقه های کسری ......................................فصل چهارم: حلقه های موضعی سازی......................................منابع ومراجع............................................................................فصل اول

مقدماتیوپیش نیازهاتعریف حلقه :یک حلقه مجموعه ای است ناتهی مانندهمراه بادوعمل دوتایی(که معمولابه صورت جمع (+)وضرب(.) نموده می شوند) بطوریکه :1 یک گروه آبلی است.2 به ازای هر, ( ضرب شرکت پذیراست)3 و (قوانین بخش پذیریازچپ وازراست)هرگاه علاوه براین :4 به ازای هر¸ آنگاه گوئیمیک حلقه تعویض پذیراست.هرگاهشامل عنصری مانندباشد. بطوریکه:5 به ازای هر a<R ,آنگاه گوئیم یک حلقه یکدار است.

تذکر1:حلقه را حلقه با واحد نیزمی نامندورا واحد حلقه گویند.تذکر2:برای نمایش نگاشت همانیازعلامت نیز استفاده می شود.

مطالب دیگر:
پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ مجموعه تصاویر سیستم تعلیق باگیمراحل کامل ساخت باگی دست سازسورس برنامه تبدیل متن به گفتارپاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع مفاهیم سود برای گزارشگری مالیپاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع صورت سود و زیانپاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع ترازنامه و مباني ارزشيابيپاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع صورت گردش وجوه نقد9 استوک با فرمت EPS اسامی اعضای بدنپاورپوینت معرفی کامل ورزش شناپاورپوینت تنظیم خانواده در 115 اسلایددانلود فایل آماده برش صندوقچه با فرمت کورل برای لیزر برشپاورپوینت با موضوع ابزار های مشتقه و اختیار معاملهپاورپوینت با موضوع استراتژیهای تولیدپاورپوینت با موضوع بررسی انواع روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري هاپاورپوینت با موضوع بررسی انواع ابزار های مشتقه مالیپاورپوینت روشهای تأمین منابع مالیپاورپوینت با موضوع مدیریت نگرش ها و ارزش هاپاورپوینت با موضوع بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر بازار طلای جهانی و داخلیپاورپوینت مقدمه‌ای بر مبانی نظری انتقال سیاستجزوه آموزشی حسابداری شرکت های سهامی(دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش)کارت ویزیت لایه باز پیرایش مردانهپروژه آماده افترافکت shiny slideshow