نمایش فایل@ترجمه مقاله و پروژه رید سولومون در ذخیره ارشد: افزونگی توازن درکلاسترهای سیستم دخیره سازی@

ترجمه مقاله و پروژه رید سولومون در ذخیره ارشد: افزونگی توازن درکلاسترهای سیستم دخیره سازی|41008405|rfj40085887|اقدامات مرتبط5,,4 سیستم لاستر فایل 6,,5 عدم دسترس پذیری 7,,15 انواع خطاها 7,,25 توازن(parity) 8,,6 مدیریت عمل خواندن و نوشتن با استفاده از DRD 8,,16 عمل نوشتن هنگام خرابی گره 9,,26 عمل خواندن هنگام خرابی گره 10,,7 نتایج11,,17 تک کلاینته 11,,27 چند کلاینته 15,,8 اقدامات آینده
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ترجمه مقاله و پروژه رید سولومون در ذخیره ارشد: افزونگی توازن درکلاسترهای سیستم دخیره سازی را مشاهده می نمایید.

افزونگی توازن درکلاسترهای سیستم دخیره سازی

فهرست مطالب

1- چکیده3

2- معرفی4

3- اقدامات مرتبط5

4- سیستم لاستر فایل 6

5- عدم دسترس پذیری 7

1.5- انواع خطاها 7

2.5- توازن(parity) 8

6- مدیریت عمل خواندن و نوشتن با استفاده از DRD 8

1.6- عمل نوشتن هنگام خرابی گره 9

2.6- عمل خواندن هنگام خرابی گره 10

7- نتایج11

1.7- تک کلاینته 11

2.7- چند کلاینته 15

8- اقدامات آینده16

9- منابع17

1- چکیده

یک سیستم ذخیره سازی توزیعی مناسب، باید علاوه بر قابلیت دسترسی بالا، مقیاس پذیری مناسب و قابلیت اطمینان بالایی داشته باشد.

اضافه کردن توازن، با وجود اینکه قابلیت اطمینان را بالا می برد اما ممکن است روی عملکرد سیستم تاثیر سویی بگذارد . بنابراین پیدا کردن راهکار مناسب برای اضافه کردن افزونگی حائز اهمیت می باشد.

در این مقاله سعی کردیم مکانیسم های اضافه کردن بیت توازن با کم ترین تاثیر روی عملکرد سیستم لاستر فایل مورد بررسی قرار دهیم.

الگوریتم های مورد بررسی ما علاوه بر قابلیت تحمل پذیری خطا ،قابلیت دسترس پذیری بالا باید همروندی ، انسجام را حفظ کرده و راندمان سیتستم را در شرایط مطلوب نگه دارد.

2- معرفی

1- سیستم DAS(Direct Attached Storage): در این سیستم فضای ذخیره سازی سرور به طور مستقیم روی یک دیسک سخت قرار دارد. مشکل اصلی این روش این است که اتصال به صورت محلی صورت نگرفته است و علاوه بر آن، این روش مشکل bottleneck را نیز دارد.

2- شبکه های فایل سرور: در این سیستم فضای ذخیره سازی روی چندین دیسک سخت و یک شبکه دخیره سازی قرار می گیرد .از ویژگی های اصلی این روش استفاده از کلاسترینگ و مجازی سازی است که شامل سیستم های زیر می باشد:

* سیستم SAN (Storage Area Network): در این تکنولوژِی فضای ذخیره سازی روی یک سرور منحصر به فرد نخواهد بود و اطلاعات روی Hard Drive های داخلی سرور ذخیره نمی شوند، بلکه این فضای ذخیره سازی در خارج از سرور روی یک شبکه ذخیره اطلاعات قرار می گیرد.


مطالب دیگر:
🔥تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 32 ص 🔥تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 60 🔥تحقیق در مورد تواضع و فروتنى 13ص 🔥تحقیق در مورد توبه به خدا 19 ص 🔥تحقیق در مورد توصيف خدا 🔥تحقیق در مورد توطئه قتل نادرشاه 🔥تحقیق در مورد تولید مثل گیاهان گلدار 🔥تحقیق در مورد تولید محصولات کشاورزی 🔥تحقیق در مورد تولید گندم د ر ایران 12 ص 🔥تحقیق در مورد جایگاه wimax 🔥تحقیق در مورد جامعه شناسی صنعتی 11 ص 🔥تحقیق در مورد جغرافیای طبیعی 🔥تحقیق در مورد استاندارد های اماکن ورزشی 🔥تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه 🔥تحقیق در مورد بیماری نوروفیبروماتوز 🔥تحقیق در مورد حكومت اسلامي در وصيت نامه امام خميني 🔥تحقیق در مورد جلوه هاي طبيعت در قرآن 🔥تحقیق در مورد رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات 🔥تحقیق در مورد جنين شناسي درقرآن 2 16 ص 🔥تحقیق در مورد معماری موزه 🔥تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وري درايران 🔥تحقیق در مورد جنگهاي پيامبر 🔥تحقیق در مورد موقعيت مكه و نقش آن در رشد اسلام 🔥تحقیق در مورد ميراث چپ در جهان‌بيني سياسيون ايراني 🔥تحقیق در مورد جوشكاري با گاز 12 ص