نمایش فایل@152-مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مركز با پیوند قائم@

152-مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مركز با پیوند قائم|50066612|rfj40085887|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان 152-مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مركز با پیوند قائم را مشاهده می نمایید.

مشخصات نویسندگان مقاله مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مرکز با پیوند قائم

یاسر مظفری جویباری - کارشناس ارشد مهندسی سازه
عباس اکبرپورنیک قلب - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


چکیده مقاله:

امروزه انبوهی از ساختمان ها وجود دارند که بنابدلایل متعدد احساس می شود که نتواند حداقل نیازهای لرزه ای مدنظر آیین نامه های جاری را تامینکنند به همین علت باید اقدام به بهسازی لرزه ای ساختمان ها کرد یکی از روشهای بهسازی لرزه ای قاب های بتن مسلح استفاده ازم هاربندهای خارج ازمرکز با تیرپیوند قائم تک می باشد با استفاده ازا ین روش م یتواند مورد توجه قرارگیرد چرا که این روش حداقل اضافه وزن را به سازه اعمال می کند و ضمنا اجرا آن نسبت به سایر روشها ساده تر می باشد دراینمقاله سه ساختمان سه پنج و هشت طبقه با سیستم قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزه ای برآورده شده براساس استاندارد 2800- ویرایش دوم طراحی گردیده اند مدلسازی شدند. به منظور ارزیابی ساختمان تحت بارهای لرزه ای اصلاح شده مدلها براساس استاندارد 2800- ویرایش سوم مجددا بارگذاری لرزه ای گردیدند تحلیل مجد د بیانگر آنست که نسبت تنشها دراکثر ستونها از یک تجاوز کرده است ساختمان های مورد بررسی توسط مهاربندیها خارج ازمرکز با تیرپیوند قائم بهسازی لرزه ای شدهاند.


کلیدواژه‌ها:

مهاربندی خارج از مرکز - تیرپیوند قائم - بهسازی لرزه ای - تحلیل استاتیکی غیرخطی - سطوح عملکرد


نحوه استناد به مقاله:

برای بار اول: (مظفری جویباری, یاسر و عباس اکبرپورنیک قلب، ۱۳۹۱)
برای بار دوم به بعد: (مظفری جویباری و اکبرپورنیک قلب، ۱۳۹۱)مطالب دیگر:
📖ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه📖قتل مهدورالدم در قانون مجازات جدید📖نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید نسبت به قانون قدیم در خصوص قتل به اعتقاد مهدورالدم 📖بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس📖مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار📖اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار📖مبانی دادرسی اطفال بزهکار📖سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار📖اصول دادرسی اطفال در مراحل مقدماتی📖اصول دادرسی اطفال در مرحله محاکمه و صدور حکم 📖رشوه در فقه امامیه و نقد و بررسی نظرات فقها📖بررسی رشوه در حقوق و قانون مجازات اسلامی📖جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی📖مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت و جایگاه فقهی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی📖پاورپوینت نحوه پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در سازمان ها📖نحوه اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی📖تاثیر مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی📖سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی📖ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن📖بررسی و تشریح ارکان اقدامات تامینی و تربیتی📖شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی📖آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم📖جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی قدیم 1375📖جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی جدید 1392📖قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل